با تکمیل فرم زیر، شرایط شما برای هریک از برنامه‌های تجاری زیر بررسی می‌شود:

  • سرمایه‌گذاری و کارآفرینی کانادا
  • استارتاپ کانادا
  • خوداشتغالی کانادا
  • ویزاهای تجاری IMP

تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی امکان مهاجرت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.

سوابق کاری (۱۰ سال گذشته)(ضروری)
نوع سوابق کاری
مدت زمان سابقه کار
 
برای اضافه کردن سوابق کاری از دکمه + استفاده کنید.
سطح زبان انگلیسی(ضروری)
سطح زبان انگلیسی(ضروری)
سطح زبان فرانسه(ضروری)
مدرک زبان فرانسه(ضروری)
بدون عنوان(ضروری)